Als u hebt besloten te gaan scheiden, dan moet er ook gesproken worden over de echtelijke woning.

Wie gaat waar (tijdelijk) wonen?

U dient voorlopige afspraken te maken over wie waar tijdelijk gaat wonen. Voor sommige mensen is Bird nesting een optie. Dat wil zeggen dat de partners om en om in de woning verblijven, totdat er een definitieve oplossing is gevonden. Daarnaast zijn er ook flexwoningen waar u tijdelijk terecht kunt.

Verkoop woning en taxatie

Tijdens het echtscheidingsproces moet besloten worden wat met de woning gaat gebeuren. Er zijn diverse mogelijkheden. Het huis dient bijvoorbeeld te worden verkocht, één van de partners blijft in de woning wonen of in sommige gevallen kan de woning onverdeeld worden.

In geval van de eerste twee situaties is het verstandig om een taxatierapport op te laten stellen gevalideerd door het Nederlandse Woning Waarde Instituut (NWWI). Dit kan helpen om de uitkoopwaarde vast te stellen. Wanneer het huis in de verkoop moet en een nieuwe hypotheek moet worden aangevraagd kan een taxatie ook nuttig zijn. Onze professionals werken met diverse taxateurs samen. De prijzen van de taxateurs zijn nagenoeg overal gelijk.

Wij kunnen u in contact brengen met een van onze taxateurs voor een geheel vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.

Huurwoning en urgentieverklaring

Heeft u geen mogelijkheden om een huis te kopen? Dan kunt u zich inschrijven voor een huurwoning bij een gemeente/woningbouwvereniging. De wachttijden zijn echter vaak vrij lang. Tegenwoordig is het ook mogelijk om gebruik te maken van flexwoningen. Dit is niet bij alle gemeente zo, dus informeer bij de woningbouwvereniging naar de mogelijkheid van flexwoningen.

Mogelijk komt u in aanmerking voor urgentie, waardoor u voorrang krijgt op andere woningzoekenden. Meestal ontvangt u enkel een urgentieverklaring als u de zorg heeft voor één of meer minderjarige kinderen. Echter, de voorwaarden voor de aanvraag van een urgentieverklaring bij echtscheiding zijn over het algemeen per gemeente verschillend. Vraag dit dus na bij de woningbouwvereniging van uw gemeente.

Hypotheekrente aftrek bij scheiding

Bezitters van een eigen woning hebben in Nederland een belastingvoordeel door de hypotheekrenteaftrek. Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek moet de woning waarin u verblijft wel het hoofdverblijf zijn. De belastingdienst heeft ervoor gezorgd dat de hypotheekrente twee jaar na het verlaten van de woning aftrekbaar blijft. Voor meer informatie over hypotheekrenteaftrek verwijzen wij u naar de belastingdienst.

Ook kunnen wij u in contact brengen met een van onze fiscalisten voor een geheel vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.