VRAAG EN ANTWOORD
V
Scheiden zonder ruzie kan dat?
A

Ja dat kan. In u besluit te gaan scheiden dan kunt u kiezen voor mediation / bemiddeling, of u neemt een eigen advocaat die via overleg een regeling tot stand brengt. Onze professional zijn goed opgeleid en zodoende uitgerust met alle benodigde kennis om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

V
  Is een gezamenlijke scheiding geschikt voor u?
A  In een intake wordt verkend of het mogelijk is om de scheiding gezamenlijk te regelen. U dient in staat te zijn om gezamenlijk beslissingen te nemen en een constructieve houding aan te nemen, aangezien de basis van de methode overleg en commitment is. Indien de partner al een advocaat heeft dan wordt contact met de advocaat opgenomen voor overleg.

Juist omdat de advocaat aan het begin van een scheidingsproces betrokken raakt is zij als het ware de verbinder tussen andere professionals en kan een scheiding snel en zonder nodeloze kosten duurzaam worden geregeld. Door als professionals samen te werken, maken we een veilig vangnet voor kinderen en ouders.

Indien blijkt dat de gezamenlijke scheiding niet de beste methode is om de gevolgen van de scheiding te regelen dan blijven de werkzaamheden beperkt tot het intakegesprek. De advocaten van verschillende kantoren zijn in die situatie vrij om voor hun cliënten als advocaat te blijven optreden, een mediator is dat niet.

V
 Wat doen jullie op het gebied van EFT
A Wij doen drie dingen, Hou me vast programma (verbinden), EFT (negatieve patronen doorbreken) en Emotionally Focused mediation (veilig onthechten en opnieuw verbinden als ouders).
V
  Voor wie is EFT geschikt   ?
A
 
Voor partners die meer verdieping in hun relatie willen of hun relatie willen herstellen. Dit kan na echtscheiding dus worden toegepast om hun ouder relatie te herstellen. Of stellen nu lang of kort bij elkaar zijn, langdurig of recent problemen ervaren in elke fase van het leven kan EFT  handvatten bieden.
V
Wat is het  Hou met vast programma?
A In 8 bijeenkomsten leren  stellen hun ruzies te stoppen. Ze ontdekken elkaars dieperliggende angsten en behoeften en leren deze naar elkaar uit te spreken.

Ook uit internationaal onderzoek blijkt dat preventieve cursussen voor jongeren en aanstaande ouders effectief zijn. De cursussen zijn gericht p verandering in de partnerrelatie bij de transitie naar ouderschap.

V
  Wat is EFT precies ?
A Emotionally focus Therapy (EFT) is ontwikkeld in Canada door Sue Johnson. Deze goed onderzochte vorm van relatietherapie helft stellen om de onderlinge verbinding te herstellen en te verdiepen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wij niet alleen als kinderen, maar ook als volwassenen personen hechtingsbehoefte hebben binnen de  relaties die er voor ons toe doen. De behoeften zoals gezien worden door de ander,  er toe doen , er mogen zijn. Deze hechting is van levensbelang van deze behoeften zijn universeel. De wijze waarop een stel invulling geeft aan hun hechtingsbehoeften vormt de basis van hun relatie. Uit onderzoek weten we dat wanneer mensen een goede emotionele verbinding ervaren  met belangrijke andere, zij langer leven en herstel van lichamelijke en psychische klachten sneller verloopt.  De emoties en hechting vormen zowel de basis als een middel bij EFT. Het EFT model kan in alle fasen van de relatie een positieve bijdrage leveren en is dus preventief inzetbaar.