Vier tips: een samengesteld gezin

Eén op de tien gezinnen in Nederland is een zogenoemd samengesteld gezin. Een samengesteld gezin brengt veel veranderingen met zich mee. Om de nieuwe familiesituatie soepel te laten verlopen, moeten er eerst wat stappen ondernomen worden. We geven vier tips.

Een samengesteld gezin is een gezin waarvan een van de ouders, of soms beide ouders, kinderen hebben uit een eerdere relatie. Er wordt een nieuw gezin gevormd met de kinderen uit de eerdere relatie(s) en soms krijgen de nieuwe partners samen ook kinderen. Met een samengesteld gezin ontstaat een nieuwe gezinssituatie. Vaak is dat een ingrijpende verandering voor de kinderen en de ouders. Het kost soms even tijd voordat de partners en de kinderen hun plekje gevonden hebben in het nieuwe ‘fusiegezin’. 

1. Ouderschapsplan aanpassen met een nieuw gezin?

Over de woonsituatie en de zorgregeling met het kind, staan afspraken opgesteld in het ouderschapsplan. Maar voor een nieuw gezin moeten soms andere en nieuwe regels worden opgesteld. Een samengesteld gezin kan voor ouders een reden zijn om bestaande zorgregelingen aan te passen, bijvoorbeeld door de regeling samen te laten lopen met die van de nieuwe partner. Of juist niet.

2.  Afspraken maken met ex voor rust en zekerheid: nu nóg belangrijker

Kinderen worden in een samengesteld gezin niet meer alleen opgevoed door hun eigen ouders, er komt nu ook een stiefvader of stiefmoeder bij kijken. De rol van de nieuwe stiefouder kan door de ex-partner als bedreigend worden ervaren. Daarom is het belangrijk dat ex-partners samen, de ouders dus, goede, heldere afspraken maken over de opvoeding en over de mogelijke rol van de stiefouder in de nieuwe situatie. Dat geeft ook voor het kind meer rust en zekerheid.

Wanneer ben je stiefouder?

Iemand is stiefouder als hij/zij trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de vader of moeder van een kind dat bij hem of haar ingeschreven staat. Dit geldt dus niet bij samenwonen of als het kind bij de andere ouder ingeschreven staat.

3. Financiële verandering: zet alles op een rij

Ook in het financiële plaatje verandert het een en ander. De nieuwe gezinssituatie kan van invloed zijn op de afgesproken kinder-of partneralimentatie.Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, kan het zo zijn dat uw ex-partner geen partneralimentatie meer hoeft te betalen aan u. Dit kan ook het geval zijn wanneer u gaat samenwonen met iemand. Lees hier.
Voor kinderalimentatie-afspraken tussen de ouders kan een nieuwe relatie ook gevolgen hebben. Wanneer een van de ouders na de scheiding met een nieuwe partner in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt deze automatisch stiefouder van de kinderen van de nieuwe echtgenoot of geregistreerd partner. En een stiefouder is, net als ouders, onderhoudsplichtig. Dat staat in de wet en heet Stiefouderverplichting. In veel gevallen zal de kinderalimentatie dan ook opnieuw moeten worden vastgesteld nadat een van de ouders een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan. Dit geldt alleen bij nieuwe huwelijken en geregistreerd partnerschap. Bij samenwonen geldt de financiële stiefouderverplichting voor de kinderen niet.

4. Schakel een deskundige in

Om de nieuwe situatie eens grondig te bekijken is het verstandig om een expert, zoals een scheidingsadvocaat of mediator, in te schakelen. Hij of zij helpt met nieuwe regelingen rondom het ouderschapsplan en berekent opnieuw de partner- en kinderalimentatie. Ook kinderen kunnen hun wensen aangeven bij een mediator. Duidelijkheid en zekerheid zorgt bij alle partijen voor rust en stabiliteit.

Lees meer op verder online: Vier tips: een samengesteld gezin

Related Posts

Generated by Feedzy