Een scheiding zorgt voor de nodige veranderingen binnen een gezin; het is van groot belang dat de scheiding zorgvuldig wordt afgewikkeld, waarbij alle gezinsleden worden betrokken om ervoor te zorgen dat het gezin ook ná de scheiding op goede voet met elkaar verder kan.

https://www.verder-online.nl/kinderen/goed-uit-elkaar-gaan-als-er-kinderen-zijn/

© 2021 Kind en Scheidingsloket.nl