Programma de kinderen scheiden mee

Dit programma is speciaal voor kinderen en ouders tijdens en na scheiding

Preventieve coaching
In Amerika is begeleiding vanuit dit programma in vele staten verplicht voordat ouders kunnen scheiden. Juist omdat kinderen en ouders net die extra aandacht verdienen en zo hard nodig kunnen hebben in deze lastige periode als gezin.

Dit programma onderscheidt zich van het overige aanbod voor scheidingskinderen in Nederland. Ten eerste omdat dit programma heel preventief is, het kan dus ook al worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode. Uiteraard is dit ook effectief later na de scheiding om nog steeds tijdig de juiste aandacht te geven aan het kind in deze situatie.

Kortdurend programma
Ten tweede omdat dit een kortdurend programma is. Het duurt slechts één dagdeel in groepsverband. In een scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen/ verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee – Methodiek Het Zandkastelenprogramma® is geaccrediteerd door het SKJ (kwaliteitsregister jeugdhulpverlening), de MfN, het ADR en het International Coach Register. Het programma wordt tevens als preventieve interventie aanbevolen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Wilt u meer informatie over dit programma neem dan contact op met mr. D. Strijbosch zij kan u hier alles over vertellen.