VRAAG EN ANTWOORD

V
  Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na scheiding?  

AU en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.

V
  Hoe maken we andere afspraken over de verdeling?

A Afspraken om het opgebouwde ouderdomspensioen anders of niet te verdelen staan in de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. Staan hierin geen afwijkende afspraken, dan kun je in het scheidingsconvenant regelen hoe je het opgebouwde ouderdomspensioen wilt verdelen. Ook kun je er in onderling overleg van afzien.

Regel je niets anders, of bepaal je dat de wettelijke regels van toepassing zijn? Dan krijgt elke ex-partner de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk.

V
   Wat gebeurt er als je de scheiding niet op tijd doorgeeft?

A De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding blijft van toepassing. Geven jullie niets door aan de pensioenuitvoerder? Dan betaalt de pensioenuitvoerder het volledige ouderdomspensioen uit aan de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd. Die ex-partner moet een deel van het ouderdomspensioen doorstorten naar de ex-partner die het pensioen niet opbouwde. In de praktijk levert dat soms problemen op, zeker als de ex-partner, die het pensioen moet doorbetalen, in het buitenland woont.

V
  En hoe werkt het voor lijfrentes of andere verzekeringsproducten? ?

De Wet verevening pensioen bij scheiding geldt niet voor lijfrentes en andere verzekeringsproducten. Je moet de waarde van wel verdelen, maar volgens andere regels. Door belastingregels kan het ingewikkeld zijn hoe de verdeling moet plaatsvinden. Win daarom altijd advies in bij een deskundige.