Recentelijk heeft de kinderrechter van de rechtbank Noord Holland handvatten gegeven aan ouders in een uitspraak van 30 januari 2019.
De rechter stelt het volgende: “ Bij parallel ouderschap geven de ouders, vanuit een gelijkwaardige positie als ouders, de noodzakelijk informatie aan elkaar maar bemoeien zij zich niet met de manier waarop het ouderschap bij de andere ouder wordt ingevuld”.
Dit ouderschap vraagt erom dat ouders zich strikt houden aan uitgeschreven ouderschapsplannen of gerechtelijke uitspraken. Duidelijke grenzen en kaders worden vastgesteld om conflicten te verminderen of te voorkomen. De gezinsvoogdij-instellening dient toezicht te houden op de naleving van de gemaakte afspraken tussen partijen. De rechtbank stelt een gedetailleerde zorgregeling vast die voor meerdere jaren geldt. Daarnaast verleent zij vervangende toestemming voor verlenging paspoort en een specifieke benoemde vakantie.
Steeds vaker komt het voor dat hulpverlenende instanties toewerken naar parallel ouderschap als ouders niet of niet afdoende in staat zijn om samen invulling te geven aan het ouderschap. Bent u benieuwd of dit in uw situatie ook een oplossing kan zijn? Neem dan contact op met ons kantoor info@brabantsemeesters.nl.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 30-01-2019 / C/15/242229 / FA RK 16-2410

© 2021 Kind en Scheidingsloket.nl