Blog

Vier tips: een samengesteld gezin

Eén op de tien gezinnen in Nederland is een zogenoemd samengesteld gezin. Een samengesteld gezin brengt veel veranderingen met zich mee. Om de nieuwe familiesituatie soepel te laten verlopen, moeten er eerst wat stappen ondernomen worden. We geven vier tips. Een samengesteld gezin is een gezin waarvan een van de ouders, of soms beide ouders, […]

Meerouderschap voorlopig niet mogelijk

Meer dan ‘gewoon’ twee wettelijke ouders kunnen kinderen in Nederland voorlopig niet hebben. Zo blijkt uit het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil eerst onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn van een eventuele wetswijziging naar ‘meerouderschap’. De Staatscommissie Herijking ouderschap adviseerde vorig jaar om vanwege de huidige moderne tijd het juridisch meerouderschap in te voeren. […]

44% ex-partner betaalt niet mee aan kosten eigen kind

Den Haag – 2 september 2022 – Het aantal samengestelde gezinnen groeit. Tegelijkertijd gaat twee derde van de samengestelde gezinnen binnen vijf jaar weer uit elkaar. De vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) heeft in juli 2022 onderzoek laten doen onder 621 respondenten in een samengesteld gezin. Stuitend is dat 44% van de […]

Reizen met kinderen na de scheiding

De meeste gescheiden mensen zullen er niet meteen aan denken als ze gaan reizen met hun kind(eren), maar het is handig van elk kind een recent uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen. Iemand die na een scheiding wil reizen met jonge kinderen moet met meer dingen rekening houden. Hieronder vindt u een overzicht en […]

Let op: belangrijk nieuws: Compensatie van de transitievergoeding!!

Op woensdag 1 juni 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de compensatie van de transitievergoeding ten behoeve van werkgevers. I In de betreffende zaak gaat het om het compenseren van de transitievergoeding door het UWV bij slapende dienstverbanden, waarbij de twee jaar ziekte vóór de inwerkingtreding van de Wet werk […]

Verschillende vormen van vaderschap

Weigert de biologische vader het kind te erkennen? Of wil de moeder juist niet dat de biologische vader het kind erkent? Het vaderschap kan worden vastgesteld of juist ontkend. In beide gevallen heeft u een advocaat nodig. Neem vrijblijvend contact op met de advocaten en mediators van Limburgse Meesters in Venlo als u een kwestie […]

Donorovereenkomst

Als u als wensouder(s) besluit om een kind te krijgen door middel van spermadonatie komt daar van alles bij kijken. Het is verstandig om daar van tevoren goed over na te denken en een weloverwogen beslissing te nemen. Er zijn verschillende soorten donoren. In Nederland duiden we die aan als A-donoren, B-donoren en C-donoren. De […]

Formulieren UWV voor bedrijfseconomisch ontslag aangepast!!!

UWV heeft de formulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aangepast. De wijzigingen beperken in een aantal gevallen de mogelijkheid om met werknemers te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.  Onderstaand gaan wij nader op de wijzigingen in. Wijzigingen formulieren Gebruikelijk is om als werkgever bij een ziekmelding formulier A in te dienen bij het UWV en daarbij ook […]

Regenbooggezinnen of meeroudergezinnen

Een meeroudergezin ook wel regenbooggezin genoemd is een verzamelterm voor verschillende samenstellingen in een gezin. Er zijn verschillende soorten regenbooggezinnen, net zoals de kleuren van de regenboog. Denk aan: Twee moeders met een bekende of onbekende zaaddonor, twee vaders met een draagmoeder,  een vrouwenstel en een mannenstel die samen een kind opvoeden in co-ouderschap. Toch […]

Generated by Feedzy