Ouderschapsplan

Wanneer u gaat scheiden, moet de zorg voor uw kind(eren) goed worden geregeld. Het ouderschapsplan is sinds 2009 een verplicht onderdeel van de echtscheiding en moet samen met het echtscheidingsconvenant worden ingediend bij de rechter. Het opstellen van een ouderschapsplan is voor zowel gehuwde als geregistreerde partners verplicht, maar ook voor samenwonende ouders die gezag hebben over het kind of de kinderen. Op die manier worden de rechten van de kinderen op de zorg van beide ouders gegarandeerd.  Bij ongehuwde stellen is een ouderschapsplan dus niet verplicht als vader geen gezag heeft. Overigens wordt er dan ook gesproken over een omgangsregeling en niet van een zorg en contactregeling. Toch is het raadzaam om een plan samen te maken.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan worden alle afspraken opgenomen met betrekking tot de verzorging en de opvoeding van het kind. Daarbij kunt u denken aan afspraken over de zorgregeling, het delen van belangrijke informatie over de kinderen en over kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). Een familiedeskundige met de specialisatie kinderen kan helpen om vanuit een specialistische blik een plan op te stellen die bij de leeftijd van uw kind past.  Dit is niet in alle gevallen noodzakelijk, maar er zijn situaties denkbaar waar u er goed aan doet om een familiedeskundige met het specialisme kinderen in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan een zorg en contactregeling met een baby waarvan de moeder nog borstvoeding geeft. Maar ook indien u structureel communicatieproblemen ervaart of er een ouderschapsreorganisatie nodig is,  is het verstandig om een familiedeskundige met het specialisme Emotionally Focused Therapy (EFT) in te schakelen. Zij kan helpen u opnieuw te laten verbinden en veilig te laten hechten.

Hoofdverblijf kind(eren)

Uit praktisch oogpunt  kan het hoofdverblijf van de kinderen bij één van de ouders zijn, maar dit hoeft niet. Bij veel instanties is het tegenwoordig mogelijk om twee adressen door te geven voor hetzelfde kind. Denk bijvoorbeeld aan de kinderbijslag, (ziektekosten) verzekeringen enzovoort. De afspraken omtrent het hoofdverblijf worden in de uitspraak van de rechter vastgelegd.

Niet naleven van het ouderschapsplan

Aangezien het ouderschapsplan samen met het echtscheidingsconvenant bij de rechter moet worden ingediend, zijn de afspraken uit het ouderschapsplan bindend voor beide ouders. Dit betekent dat beide ouders zich aan de afspraken in het ouderschapsplan moeten houden. Indien één van de ouders het ouderschapsplan niet naleeft dan kan de andere ouder naar de rechter stappen om naleving af te dwingen. Echter, het verdient de voorkeur om door middel van een gesprek tussen beide ouders tot naleving van het ouderschapsplan te komen. Overigens heeft een ouderschapsplan altijd een beperkte houdbaarheidsdatum en is het wenselijk het ouderschapsplan regelmatig te evalueren. Kleine wijzigingen kunt u zelf vastleggen. Bij grote wijzigingen is het altijd verstandig een en ander door de rechter te laten vastleggen.

Wilt u meer informatie over het ouderschapsplan neem dan gerust contact met ons op.