V
  Wat wordt er bedoeld met co-ouderschap?  

A Co-ouderschap houdt in dat de zorg over de kinderen gelijkwaardig tussen beide ouders wordt verdeeld en beide ouders betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden van hun kinderen. Het is bij co-ouderschap van groot belang dat de ouders bereid zijn om met elkaar te communiceren. Een voordeel van co-ouderschap is dat kinderen niet het gevoel hebben dat zij tussen één van hun ouders hoeft te kiezen. Co-ouderschap wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

V
  Wat is een ouderschapsplan?  

A

Een ouderschapsplan is een plan waarin afspraken over het uitoefenen van ouderschap na de echtscheiding worden vastgelegd. Dit is echter alleen noodzakelijk wanneer uw kind(eren) ten tijde van de echtscheiding minderjarig is/zijn. Een ouderschapsplan is verplicht wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft (ongeacht of u gezamenlijk gezag uitoefent) en wanneer u samenwonend bent met gezamenlijk gezag over de kinderen.

In het ouderschapsplan stelt u afspraken vast omtrent de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). De eisen die worden gesteld aan het ouderschapsplan staan in artikel 815 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. U moet vaststellen hoe de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld of het recht en de verplichting tot omgang. Eveneens moet u afspraken maken over de wijze waarop u en uw ex-partner elkaar informatie gaat verschaffen en raadplegen omtrent belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de kinderen.

Tot slot bent u verplicht om vast te leggen hoe u de kosten van e verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen verdeelt.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunt u ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.