Nabestaandenpensioen

Naast het ouderdomspensioen, dient eveneens het nabestaandenpensioen verdeeld te worden bij scheiding. De verdeling van het nabestaandenpensioen valt niet onder de term ‘verevenen’. De verdeling van het nabestaandenpensioen is in beginsel niet in de Wet VPS is opgenomen (met uitzondering van de bepaling voor de directeur grootaandeelhouder, hierna dga).

Voor de ‘gewone’ werknemer (niet zijnde dga) is de verdeling geregeld in de Pensioenwet. Bij een scheiding komt het volledig opgebouwde nabestaandenpensioen (dus inclusief het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd vóór het huwelijk) aan de ex-partner toe. Dit nabestaandenpensioen wordt ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd (ook wel: bijzonder partnerpensioen). Omdat een dga niet onder de werking van de Pensioenwet valt, geldt dit artikel niet voor een dga. In de Wet VPS is een extra artikel opgenomen waarin de verdeling van partnerpensioen bij dga’s is geregeld.