Mening van het kind

Hoewel een rechter ervoor kan kiezen een kind van twaalf jaar of ouder te horen tijdens een procedure, heeft het kind nog geen standaardplek in elke echtscheiding. De komst van de gezinsadvocaat moet ervoor zorgen dat een kind wordt gehoord. Dat kan de advocaat zelf doen, maar een gezinsdeskundige, bijzondere curator of maatschappelijk werker kan ook met een kind praten. Wij vinden dat er een veilige plek moet zijn waar kinderen hun wensen en zorgen kunnen uiten zonder zich bezwaard te voelen naar één of beide ouders. Hun mening moet worden meegewogen in de verdere procedure. Los daarvan moet de rechter de mogelijkheid houden om kinderen te horen als onderdeel van zijn taak.

Kinderverhoor

Bij het kindergesprek of kinderverhoor gaat het erom dat de rechter de kinderen betrekt bij de procedure. De scheiding, omgangsregeling, beslissing over ouderlijk gezag of alimentatie heeft namelijk gevolgen voor hen. Onder andere: bij wie gaan ze wonen, hoe vieren ze hun verjaardag en bij wie zijn in de zomer- of de kerstvakantie? De kinderen worden gehoord en krijgen de gelegenheid om te vertellen wat ze ervan vinden, vandaar de juridische term ‘kinderverhoor’. Het gaat om een kort, informeel gesprek, waarin het kind zijn eigen mening naar voren kan brengen.

Lees meer over het kinderverhoor op de site van de rechtspraak en bekijk de video.
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Betrokken-bij-een-rechtszaak/paginas/kindgesprek.aspx

NEEM CONTACT MET ONS OP

Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen 24 uur contact met u op.