Kinderalimentatie berekenen

Als u uit elkaar gaat en u heeft kinderen, dan bent u kinderalimentatie verschuldigd. De niet-verzorgende ouder is verplicht bij te dragen aan de kosten en verzorging in het levensonderhoud van de kinderen. Kinderalimentatie moet dus worden voldaan aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft. Het gaat hier om een maandelijks te betalen bedrag. Bij co-ouderschap is het weer anders. Meer informatie hierover vind u onder het kopje co-ouderschap en alimentatie.

Duur kinderalimentatie

De onderhoudsplicht (alimentatieplicht) duurt in beginsel tot het kind 21 jaar wordt of financieel zelfstandig is. Of u ook alimentatie betaalt aan uw kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van het feit of zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21ste jaar onderhoudsplichtig. Uiteraard kunnen de ouders in onderling overleg bepalen dat als een kind studeert de onderhoudsverplichting ook na het 21ste levensjaar nog geldt, bijvoorbeeld tot het 25e levensjaar.

Aan wie moet er kinderalimentatie worden voldaan?

De onderhoudsplicht die aan de verzorgende ouder moet worden voldaan, loopt door totdat het kind 18 jaar is. Daarna geldt voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar een “voortgezette onderhoudsplicht”. De niet verzorgende ouder dient dan rechtstreeks aan het kind te betalen. Als bijvoorbeeld de vader op of na de 18e verjaardag van het kind besluit om geen kinderalimentatie meer te voldoen, dan zal het kind zelf (en dus niet de moeder) de alimentatie moeten claimen bij de vader. Wij kunnen uw zoon of dochter daarbij helpen.

Wat bepaalt de behoefte aan kinderalimentatie ?

Kinderalimentatie is behoudens bijzondere uitgaven, een all-inclusief bedrag. De verzorgende ouder dient daarvan alle kosten te dragen van het kind, dus inclusief kinderopvang, schoolkosten, sportkosten e.d. De verzorgende ouder kan de dagelijkse kosten van het kind voldoen uit de volgende vijf inkomensbronnen:

  • kinderalimentatie;
  • kinderbijslag;
  • fiscale tegemoetkoming (kinderkorting) ;
  • eigen aandeel verzorgende ouder al dan niet in de vorm van verzorging;
  • eigen inkomsten van het kind.

Co-ouderschap en alimentatie

Als de andere ouder tevens voor de kinderen zorgt, zal een andere verdeling van de kosten optreden. Dat is van invloed op de hoogte van de alimentatie. Overigens is co-ouderschap geen wettelijke term maar een in de volksmond bedachte term voor een ruime zorgregeling.

Niet uitbetalen van de alimentatie wat nu?

Soms betaalt de ouder, die verplicht is tot het betalen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie, de alimentatie niet. U kunt dan twee dingen doen. Ten eerste kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Zij gaat dan de alimentatie innen bij uw ex-partner. Dit kan echter maar tot zes maanden terug.
Zij kan dit doen door bijvoorbeeld beslag te leggen op het loon of op (on)roerende zaken. U dient dan met bewijsstukken aan te tonen hoe groot de achterstand is.Inschakeling van het LBIO is overigens niet gratis. Voor de inning van de achterstallige kinderalimentatie brengt het LBIO een bedrag in rekening. Dit bedrag bedraagt vijftien procent van de verschuldigde bedragen. De betalende ouder moet de kosten van de inning door het LBIO betalen.
Ten tweede kunt u een deurwaarder inschakelen. Deze kan ook dezelfde beslagen leggen als het LBIO. Let op er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar tenzij u de verjaring stuit.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen voor u de kinderalimentatie berekenen en laten vaststellen door de rechtbank. Ook in een bemiddeling kunnen wij alimentatie vaststellen en vastleggen in een echtscheidingsconvenant dat later wordt bekrachtigd door de rechtbank. De hoogte van de kinderalimentatie volgt onder meer uit de afspraken over de zorg- en contactregeling en/of het ouderschapsplan en/of de co-ouderschapsregeling. Ook hier kunnen wij u over adviseren.

Wilt u meer informatie over het aanvragen over echtscheidingsbemiddeling en het berekenen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie of het innen van alimentatie ? Neem dan contact met ons op.