Indexering alimentatie 2023 bekend

Ieder jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd.  Onlangs is het indexeringspercentage bekendgemaakt en voor 2023 vastgesteld op 3,4%.

De indexering is iets waar u zelf goed rekening mee dient te houden, want dit gebeurt van rechtswege ofwel automatisch. Dat betekent dat u er zelf goed op moet letten dat degene die alimentatie betaald, het daadwerkelijk geïndexeerde bedrag aan u voldoet.

Om de wijziging in koopkracht voor u te compenseren wordt de alimentatie door indexatie verhoogd. De hoogte is daarmee afhankelijk van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

Moet u alimentatie betalen? Dan wordt u helaas niet door een instantie over de verhoging van de te betalen alimentatie ingelicht. Daarnaast moet u er ook zelf op letten dat u dit doorvoert in de betalingen aan de ontvanger/ontvangster. Als u dat niet doet, kan dat problemen zoals loonbeslag door het LBIO opleveren.

Ontvangt u alimentatie en wilt u weten op welk bedrag u vanaf januari recht heeft? Of bent u degene die moet betalen en wilt u weten wat u vanaf januari moet betalen?  Op www.lbio.nl kunt u het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.

Rijzen er bij u nu problemen door de verhoging van de te betalen alimentatie? Komt u misschien financieel in de knoop vanwege allerhande andere kosten die ook zijn verhoogd? Dan kunt u met de wederpartij overleggen om van de geïndexeerde alimentatie af te wijken. 

Het kan aan de ander kant ook zijn dat u niet ontvangt waar u recht op heeft.

Komt u er met de andere partij echt niet uit samen? Neem dan contact met ons op via info@limburgsmeesters.nl of bel naar 085-0161860 en dan kijkt een van onze gespecialiseerde advocaten of mediators wat ze eventueel voor u kunnen betekenen.

Related Posts