Huwelijkse voorwaarden

Als u bent getrouwd dan hebt u voor aanvang van het huwelijk gekozen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen. U kunt dit staande het huwelijk ook wijzigingen. Als u onder huwelijkse voorwaarden bent gehuwd dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven hoe de goederen en het vermogen tussen u beiden verrekend dient te worden. Meestal staat in de huwelijkse voorwaarden ook beschreven dat u ieder een gescheiden vermogen heeft. U kunt ook de verplichting hebben om het ‘overgespaarde vermogen’ af te rekenen. Het overgespaard vermogen is het vermogen dat u jaarlijks opbouwt als u meer inkomsten had dan uitgaven. In de praktijk wordt dit zogenoemde periodiek verrekenbeding meestal niet nageleefd.  Hierdoor bestaat de mogelijk dat uw vermogen toch door de helft dient te worden gedeeld omdat het vermogen als gemeenschappelijk wordt aangemerkt.

Niet verplicht om te verdelen

Sommige goederen hoeft u niet te delen. U kunt onder andere denken aan de volgende goederen/vermogen:

  • Persoonlijk ‘verknochte’ zaken; sieraden, kleding en lijfgoederen;
  • Goederen die op de ‘staat van aanbreng’ staan die als bijlage aan de huwelijkse voorwaarden zijn toegevoegd;
  • Notariële schenkingen of erfenissen waarvoor een uitsluitingsclausule van toepassing is.

Omdat het bestuderen van huwelijkse voorwaarden specialistisch werk is kunnen wij hier geen standaardprijsopgave voor doen. Wel kunnen wij een offerte maken nadat wij uw voorwaarden hebben bekeken en u ontvangen hebben voor een kennismakingsgesprek.

Voor een offerte neemt u contact op via ons contactformulier, e-mail of telefoonnummer.

Wilt u meer informatie over huwelijkse voorwaarden neem dan gerust contact met ons op.