Onder leiding van een mediator, voeren partijen een aantal gesprekken. De hoeveelheid gesprekken is afhankelijk van de situatie. In het eerste gesprek worden de randvoorwaarden voor mediation aan het licht gebracht door de mediator. Na het eerste gesprek wordt de mediationovereenkomst getekend.

De belangen van beide partijen worden door de mediator in kaart gebracht. Daarna worden de partijen aangespoord om zelfstandig oplossingen te zoeken. De gevonden oplossingen worden uiteindelijk gecontroleerd op haalbaarheid. Daarna worden de oplossingen in een vaststellingsovereenkomst opgenomen. De afspraken uit de vaststellingsovereenkomst zijn gerechtelijk af te dwingen. Dit betekent dat indien een van de partijen zich niet aan de afspraken kan houden, de andere partij alsnog een juridische procedure kan starten aan de hand van een vaststellingsovereenkomst.

© 2021 Kind en Scheidingsloket.nl