Gehuwd voor 1 januari 2018

Als u voor 1 januari 2018 bent gehuwd, dan bent u in principe onder algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat u in beginsel beiden, na de echtscheiding, recht heeft op de helft van de goederen/het vermogen. Onder vermogen worden al uw bezittingen en schulden verstaan.

Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018

Als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan na 1 januari 2018 dan gelden er nieuwe regels.  De algehele gemeenschap van goederen bestaat niet meer. Dit is vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. In dit stelsel is het gezamenlijk opgebouwd vermogen gemeenschappelijk. Eventuele erfenissen of schulden voor het huwelijk vallen buiten de beperkte gemeenschap.

Wat valt er buiten de verdeling?

Sommige goederen/vermogen hoeft u niet te delen. U kunt onder andere denken aan:

  • Persoonlijk ‘verknochte’ zaken zoals sieraden, kleding;
  • Uitkering ten gevolge van letselschade;
  • Notariële schenkingen of erfenissen waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is.

Schulden verdelen bij de scheiding en nieuwe schulden

Schulden moeten tussen u beiden worden verdeeld, dit valt immers onder het vermogen. De verdeling die u onderling afspreekt en opneemt in het echtscheidingsconvenant geldt tussen u beiden (intern). Eventuele derden zoals banken zijn hier niet aan gebonden. Dit betekent dat, als één van u beiden de verplichtingen naar de schuldeisers niet nakomt, de andere partner ook nog steeds aangesproken kan worden voor de schuld. Na de scheiding blijft u beiden hoofdelijk aansprakelijk. Vanaf het moment dat het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend, bent u over en weer niet meer aansprakelijk voor nieuwe schulden.

 

Wilt u meer informatie over het stelsel van de gemeenschap van goederen neem dan gerust contact met ons op.