Family Governance

“Goed bestuur in het familiebedrijf”

Middels family governance wordt getracht een duurzame bedrijfsstructuur vast te leggen voor familieleden en hun relatie tot het familiebedrijf

Vanuit verschillende invalshoeken in de familieadviespraktijk groeit er langzaamaan een nieuw praktijkgebied: dat van ‘family governance’ oftwel goed bestuur in het familiebedrijf.

Family Governance speelt zich, in tegenstelling tot rechtsbijstand, niet noodzakelijkerwijs af in een juridisch kader. Wij doen dus niet het financiële werk wat een accountant doet, maar wij brengen uw familiebelangen en zakelijke belangen samen middels mediation. Governance wordt hier dus bijvoorbeeld gebruikt om familiaal vermogen en familiale waarden – in verband met ondernemerschap – gecontroleerd over te dragen naar toekomstige generaties, waardoor als het ware een opeenvolgende overdracht structuur ontstaat. Hiervoor kan wel worden gewerkt met een specialist in bedrijfsovernames en fusies.

Onze familierechtdeskundigen beschikken over kennis omtrent procesrecht en algemeen civiel recht. Daarnaast hebben wij diverse ketenpartners op aanverwante (rechts)gebieden. Wij kunnen dus optimaal inzetten om het familiecontract/statuut zo goed mogelijk te omschrijven, maar wij bieden ook structurele intervisie om te kijken of iedereen dezelfde koers vaart om conflicten te voorkomen.

Goed bestuur in het familiebedrijf gaat over het vinden, vastleggen en handhaven van eigen regels binnen een familiebedrijf. Het zorgt voor een juiste balans tussen familiebelangen en bedrijfsbelangen binnen een familiebedrijf middels mediation en/of structurele intervisie, dit kan bijvoorbeeld door het sluiten van een contract met het oog op de samenstelling van een familie en de besluitvorming en conflicthantering binnen een familie, maar ook door structurele intervisie op problemen aan de kaak te stellen.

Wij onderzoeken samen met onze cliënten wat hun risicoprofiel is, tevens kijken we naar de problemen die zij willen oplossen of vermijden en er wordt onderzocht welke afwikkelingsvorm voor hen het beste werkt. Ook zijn wij veelal sparringpartners in dit traject en begeleiden wij de families in dit traject op diverse vraagstukken. Wij maken met de families eigen regels en kaders voor nu en in de toekomst.

Het familieproces bestaat dus uit meerdere onderdelen. Een voorbeeld van een onderdeel kan zijn, de procesbeschrijving van hoe een familiebedrijf wordt bestuurd, wanneer er meerdere familieleden actief zijn in het bedrijf of bij het bedrijf betrokken zijn. Het is voor een familiebedrijf belangrijk om een Family contract op te stellen wanneer er een generatiewissel binnen het bedrijf gaat plaatsvinden. Op deze manier worden problemen preventief en duurzaam opgelost.

Een ander relevant onderwerp kan zijn het overlijden van bestuurders van het bedrijf. Bij dit onderwerp wordt nagedacht over de preventieve oplossing van conflicten als gevolg van overlijden. Bij nalatenschapsmediation kan er worden samengewerkt met een notaris.

Bij Family Governance gaat het dus over het ontdekken, afspreken en in stand houden van normen en regels binnen een familiestructuur. Conflictmanagement, maar ook mediation/bemiddeling is hier een geschikte oplossing voor. Daarnaast zetten wij onze EFT-vaardigheden in om te zorgen dat mensen in verbinding blijven.

Wilt u meer weten naar aanleiding van het lezen van deze blog neem dan contact met ons op: 085-0161860 of info@limburgsemeesters.nl .

Related Posts