Relatiebemiddeling (Emotionally Focused Therapy / Emotionally Focused Mediation)

Relatiebemiddeling voor duurzame oplossingen
In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor die de relatie onder druk kunnen zetten. Zijn dit redenen om te scheiden? In onze optiek lang niet altijd. Voordat u een drastische beslissing neemt is het verstandig om na te gaan of een scheiding echt de oplossing is. Ook een proefscheiding kan soms een oplossing zijn voordat u een definitieve beslissing neemt.
Vaak zie je door alle emoties de oplossing niet meer. Relatiebemiddeling door een neutrale partij kan dan uitkomst bieden. Als relatiemediator / familiedeskundige brengen wij jullie gezamenlijke verleden, jullie relationele problemen en jullie toekomstverwachtingen in kaart. Een effectieve manier om dit te doen is EFT (Emotionally Focused Therapy). Dat is een vorm van relatietherapie, bedoeld om verbindingen te herstellen of te versterken.

Emotionally focus Therapy (EFT) is ontwikkeld in Canada door Sue Johnson. Deze goed onderzochte vorm van relatietherapie helft stellen om de onderlinge verbinding te herstellen en te verdiepen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wij niet alleen als kinderen, maar ook als volwassenen personen hechtingsbehoefte hebben binnen de relaties die er voor ons toe doen. De behoeften zoals gezien worden door de ander, er toe doen , er mogen zijn. Deze hechting is van levensbelang van deze behoeften zijn universeel. De wijze waarop een stel invulling geeft aan hun hechtingsbehoeften vormt de basis van hun relatie. Uit onderzoek weten we dat wanneer mensen een goede emotionele verbinding ervaren met belangrijke andere, zij langer leven en herstel van lichamelijke en psychische klachten sneller verloopt. De emoties en hechting vormen zowel de basis als een middel bij EFT. Het EFT model kan in alle fasen van de relatie een positieve bijdrage leveren en is dus preventief inzetbaar.
Vervolgens gaan we op zoek naar oplossingen. Soms is bij elkaar blijven geen oplossing meer en is een scheiding onvermijdelijk, maar ook dan dient uw situatie goed in kaart te worden gebracht. Uiteraard helpen wij u daar mee.

Waarom begrijpen we elkaar niet meer?
Als mediator,familiedeskundigen en EFT therapeuten zijn wij opgeleid in het bespreekbaar maken van meningsverschillen en in het herstellen van communicatie. Dit kan overigens ook zo zijn als ouders al gescheiden zijn, maar zij de transformatie van ex- partners naar collega ouders niet goed doorlopen hebben. Zie hiervoor ook samen anders verder. Tijdens relatiebemiddeling (Emotional Focus Mediation) bieden wij geen kant-en-klare oplossingen, maar proberen wij de communicatie tussen u beiden te herstellen. Hierdoor ontstaan er openingen zodat er weer ruimte is voor verbinding en wederzijds begrip.

Is relatiebemiddeling iets voor ons?

Relatiebemiddeling is niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, maar kan ook helpen om een relatie te verdiepen en kan de-escalerend werken. Aanhouden ruzie kan uiteindelijk ook een reden zijn om te scheiden, maar ook dan is respect en begrip noodzakelijk om goede afspraken te maken. Dit kan na echtscheiding dus worden toegepast om hun ouder relatie te herstellen.

Second opinion of coaching tijdens procedures
Regelmatig krijgen wij de vraag of wij of wij niet boven een ingewikkeld scheidingsdossier kunnen gaan hangen om te bezien waar de problemen liggen. Waarom verzanden die partijen steeds in een conflict? Waarom kunnen zij niet uit de strijd blijven? Waar ligt de oplossing van deze partijen. Vaak is het antwoord niet te vinden in een juridische procedure, maar in pre relationele bemiddeling (na-huwelijk) of Emotional Focus Mediation. Een transformatie proces van ex- partners naar collega ouders.

Samen voor duurzame relaties
Er is meer aandacht nodig voor preventieve relatieproblemen en scheiden. Relatieproblemen en scheiden hebben niet alleen negatieve (financiële) gevolgen voor de partners, maar ook voor de kinderen in de samenleving. Daarom werken wij vanuit het perspectief dat mensen veilig moeten hechten of onthechten en in verbinding moeten blijven als partner en of ouders.