Help! Ik heb een conflict met mijn ouder(s)/voogd, wat kan ik nu doen?

Als een minderjarige (een kind jonger dan achttien jaar) een conflict heeft met zijn ouder(s) of voogd, kan hij een verzoek doen om een bijzonder curator.

Dit kan de minderjarige doen door gebruik te maken van de informele rechtsingang (verderop leest u meer over de informele rechtsingang). Ook de ouder(s)/voogd of andere belanghebbende kunnen een verzoekschrift bij de rechtbank indienen ten einde een bijzonder curator voor het minderjarige kind te verzoeken. Hiervoor hebben de ouders/voogd of andere belanghebbende een advocaat nodig.

Soorten conflicten

Alleen indien dit in het belang van het kind noodzakelijk is, zal de rechter een bijzonder curator aanwijzen. Het moet daarbij gaan om ernstige conflicten. Ernstige conflicten betreffen bijvoorbeeld meningsverschillen omtrent echtscheiding, alimentatie en voogdijzaken. Bij kleine conflicten, denk bijvoorbeeld aan een conflict over zakgeld, dan wordt er geen bijzonder curator aangewezen.

Voorbeeld

Mijn ouders hebben ontzettende ruzie over wie voor ons gaat zorgen. Ik ben 14 jaar en weet niet bij wie ik het beste kan gaan wonen. Ik vind mijn papa en mama beiden even lief en zorgzaam. Kan iemand mij helpen?

Wilt u weten of een geschil voldoende ernstig is of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een verzoekschrift? Twijfel dan niet en neem gerust contact op met een van onze jeugdrechtspecialisten.

Informele rechtsingang

Help! Ik ben nog minderjarig, kan ik zelf naar de rechter stappen?

Als je minderjarig bent (jonger dan achttien jaar), mag je niet zonder je ouders/voogd naar de rechter stappen. Het is wel mogelijk om een informeel verzoek bij de rechtbank in te dienen. Dit doe je door middel van een brief te schrijven aan de rechtbank met jouw verzoek. Dit wordt ook wel de informele rechtsingang genoemd. De rechter beslist vervolgens wat hij met jouw verzoek gaat doen.

Kinderen jonger dan 12

Als je jonger bent dan twaalf jaar mag je alleen gebruikmaken van de informele rechtsingang.

Kinderen van 12 jaar en ouder

Als je ouder bent dan twaalf jaar, mag je ook een formeel verzoek doen met behulp van een advocaat. Dit is mogelijk als je onder toezicht bent gesteld of uit huis bent geplaatst en daarover iets aan de rechtbank wilt verzoeken. Je wilt bijvoorbeeld dat je niet langer onder toezicht staat. Bovendien kun je verzoeken om een bijzonder curator aan te stellen.

Kinderen van 16/17 jaar

Ben je zestien of zeventien jaar? Dan heb je nog meer mogelijkheden om je formeel tot de rechter te wenden. Dit kan bijvoorbeeld in de situaties dat je het niet eens bent met je werkgever of met een arts. Bovendien kun je de rechter verzoeken om bepaalde rechten van een meerderjarige te krijgen. Dit is met name handig als je als minderjarige een eigen bedrijf hebt.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen 24 uur contact met u op.