Conflictbemiddeling c.q. mediation

Het kind en scheidingsloket is gespecialiseerd in conflictbemiddeling/mediation. Dit is een alternatieve wijze van geschilbeslechting. Vaak blijkt dat middels een mediator snel en efficiënt, tegen relatief lage kosten en naar ieders tevredenheid een conflict kan worden opgelost.

Mediation wordt steeds vaker ingezet als methode om tot oplossing van een conflict te komen. Mediation heeft als voordeel dat je niet in gevecht gaat met elkaar, maar via gesprekken onder leiding van de neutrale en onpartijdige mediator / bemiddelaar  zoekt naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Mediation kent veel voordelen ten opzichte van de traditionele manier van conflictbeslechting, namelijk die door een rechter, arbiter of advocaat.

Onze expertises:

  • Familymediation
  • Echtsbemiddeling

In welke situatie is mediation / bemiddeling een oplossing?

Mediation of bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie tussen partijen ernstig verstoord is en als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen. Ook kan mediation worden toegepast als er sprake is van een escalatie in een conflict.

Doel mediation?

Het doel van mediation is een oplossing tot stand te laten komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden en wederzijdse belangen worden gerespecteerd.

Wanneer mediation inzetten?

Mediation dient bij voorkeur in een vroeg stadium van een geschil te worden ingezet, omdat dan nog de negatieve gevolgen van het conflict kunnen worden beperkt. Maar ook als er al een gerechtelijke procedure is gestart, is mediation naast rechtspraak mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de rechter u doorverwijst, of omdat beide partijen aangeven een conflict met behulp van een mediator op te willen lossen. Vooral bij echtscheidingen, arbeidsconflicten en omgangsregelingen is dit niet ongewoon.

Het voordeel van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

  • Minder kostbaar
  • Bespaart tijd: gemiddeld 3 gesprekken van 2 uur nodig;
  • Minder stressvol, maar duurzaam doordat partijen de regie hebben;
  • Oplossingsgericht omdat er een compromis wordt gezocht;
  • Informeel.