Tijdens een echtscheiding ondervindt u gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait, wanneer u over een eigen woning beschikt. Wanneer één van de partners vertrekt uit de woning en de ander blijft, heeft u te maken met één van de volgende situaties:

Het huis is van beide partners, maar ik blijf in het huis wonen.

Hypotheekrenteaftrek
De blijvende partner mag de rente van zijn deel van de hypotheek aftrekken. Wanneer dit aandeel vijftig procent is, mag de blijvende partner dus vijftig procent van de rente aftrekken. Eveneens mag de blijvende partner maar vijftig procent aftrekken, als hij honderd procent van de rente betaalt, maar zijn aandeel in de hypotheek maar vijftig procent is. is. Wanneer de blijvende partner meer of minder rente betaalt dan de aandeel in zijn schuld, dan kan hij een deel aangeven als ontvangen of betaalde alimentatie.

Eigenwoningforfait
De blijvende partner geeft het eigenwoningforfait aan voor het deel waarvan hij eigenaar is. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. De blijvende partner telt dit bedrag op bij zijn eigen inkomen. Bent u bijvoorbeeld voor vijftig procent eigenaar van het huis, dat moet u vijftig procent van het eigenwoningforfait bij uw inkomen optellen. Het resterende deel wordt opgegeven door de vertrekkende partner.

Het huis is van beide partners, maar de ex-partner blijft in het huis wonen.

Hypotheekrenteaftrek
De vertrekkende partner trekt zijn deel van de hypotheek af. Wanneer het aandeel in de hypotheek vijftig procent is, mag er dus vijftig procent van de rente worden afgetrokken. Dit geldt alleen voor de eerste twee jaar nadat hij het huis heeft verlaten. Na twee jaar mag de vertrekkende partner geen hypotheekrente meer aftrekken. Het deel van de lening die de vertrekkende partner na twee jaar nog heeft, moet als schuld worden aangegeven bij zijn vermogen.

Eigenwoningforfait
De vertrekkende partner geeft het eigenwoningforfait aan voor het deel waarvan hij eigenaar is van de woning. Dit mag tot twee jaar na de scheiding. Het andere del wordt door de ex-partner aangegeven bij de Belastingdienst.

Het huis is van mijn ex-partner, maar ik blijf in het huis wonen.

Hypotheekrenteaftrek
Er mag geen hypotheekrente meer worden afgetrokken door de blijvende partner, omdat het huis eigendom is van de ex-partner. De eigenaar van het huis, in dit geval de ex-partner, trekt de hypotheekrente volledig af. Tip! Wanneer de blijvende partner de rente wel zelf betaalt, is het slim om deze rente via de ex-partner te betalen, aangezien de ex-partner de rente kan aftrekken.

Eigenwoningforfait
De ex-partner is eigenaar van de woning en geeft hierdoor de eerste twee jaar het volledige eigenwoningforfait aan bij de Belastingdienst.

Het huis is van mij, maar de ex-partner blijft in het huis wonen.

Hypotheekrenteaftrek
Alleen de vertrekkende eigenaar mag hypotheekrente aftrekken. De ex-partner die in de woning blijft wonen, mag dit dus niet. Het is aan te raden om onderling afspraken te maken over de lasten. De hypotheekrente van de vertrekkende eigenaar kan alleen de eerste twee jaar nadat hij het huis heeft verlaten worden afgetrokken. Na twee jaar mag dat niet meer. De lening die er na twee jaar nog is, wordt aangegeven als schuld bij het vermogen.

Eigenwoningforfait
Het woningforfait wordt door de vertrekkende eigenaar volledig aangegeven. Na twee jaar mag de vertrekkende eigenaar geen eigenwoningforfait meer bijtellen voor deze woning, aangezien na twee jaar de woning geen eigen woning meer is. Wél mag hij het eigenwoningforfait blijven aangeven als betaalde alimentatie. Na twee jaar zijn de woning en de lening een bezitting en een schuld bij zijn vermogen.

Wilt u meer weten over belasting en eigen woning kijk dan ook eens op de site van de belastingdienst. Ook kunnen wij u in contact brengen met een van onze fiscalisten voor een geheel vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.