Partneralimentatie

Ook na de scheiding is het voor getrouwde en geregistreerde partners verplicht om elkaar te onderhouden. Deze financiële verplichting van de ene ex-partner aan de andere wordt partneralimentatie genoemd. De hoogte van het alimentatiebedrag bepalen de partners zelf, vaak met hulp van buitenaf. Partneralimentatie heeft gevolgen voor de belastingaangifte, voorlopige aanslag en toeslagen. Dat geldt voor zowel de ontvanger als voor de betaler van partneralimentatie.

De alimentatie ontvanger

Gevolgen voor belastingaangifte
De partneralimentatie van de ontvanger moet bij de Belastingdienst worden aangeven als ‘inkomen’. Partneralimentatie wordt opgeteld bij het inkomen uit arbeid (indien van toepassing). Hierdoor kan het zijn dat je een bijdrage moet betalen vanwege de Zorgverzekeringswet. Dit is een bedrage dat op het loon wordt ingehouden voor de basisverzekering.

Gevolgen voor voorlopige belastingaanslagen
Wanneer u partneralimentatie ontvangt, verandert uw inkomen. Het is daarom aan te raden om de voorlopige aanslag, indien deze voldeed, te wijzigen. Op deze manier voorkom je onverwachtste verassingen, bijvoorbeeld dat er achteraf moet worden bijbetaald.

Gevolgen voor Toeslagen
Partneralimentatie geldt als inkomen. Dit kan voor de ontvanger van partneralimentatie van invloed zijn op verschillende toeslagen die worden ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslagen. Doordat het inkomen stijgt, bestaat er een kans dat u minder recht heeft op toeslagen. Het is ook mogelijk dat de betaler van partneralimentatie de alimentatie in één keer afkoopt. In dat geval heeft de ontvanger van partneralimentatie misschien helemaal geen recht meer op toeslagen in het jaar waarin de afkoopsom wordt verkregen, omdat het inkomen voor dat jaar te hoog is. U kunt dit toetsen aan de hand van een proefberekening op Toeslagen.nl.

De betaler van partneralimentatie

Gevolgen voor belastingaangifte
De betaler van partneralimentatie mag de betalende alimentatie aftrekken bij zijn belastingaangifte. Echter, mag dit alleen wanneer de ex-partners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Gevolgen voor voorlopige aanslagen
Als alimentatiebetaler hoeft u waarschijnlijk minder belasting te betalen. Om te voorkomen dat de alimentatiebetaler te veel belasting betaalt of te weinig terugkrijgt, is het van belang om de voorlopige aanslag, indien deze al is ingediend, te wijzigen.

Gevolgen voor toeslagen
Het betalen van partneralimentatie vormt een aftrekpost bij de belastingaangifte. Het jaarinkomen van de partner die alimentatie betaalt wordt daardoor lager. Hierdoor is het mogelijk dat de alimentatiebetaler recht heeft op toeslagent. Dit kan worden getoetst op Toeslagen.nl.

Kinderalimentatie

Ouders zijn samen verantwoordelijk voor de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen. In veel gevallen zijn de inkomens van ex-partners niet gelijk. Ook komt het regelmatig voor dat na een scheiding de ouders niet evenveel dagen voor de kinderen zorgen. Daarom wordt één van de partners soms verplicht om kinderalimentatie aan de andere partner te betalen. Afspraken over kinderalimentatie hebben geen gevolgen voor de belastingaangifte. De ontvanger hoeft dit dus niet aan te geven en de betaler mag het niet aftrekken bij zijn belastingaangifte. Deze aftrek is sinds 2015 vervallen.

Wilt u meer informatie over het ouderschapsplan neem dan gerust contact met ons op.