Het moment van scheiding is een cruciaal moment. Dit is hét moment waarop beide partijen nog samen om de tafel kunnen zitten om tot overeenstemming te komen. Om escalatie te voorkomen dient het scheidingsproces zorgvuldig te worden doorlopen. Het doel is om de gespreksstijl van debatteren om te buigen naar de dialoog. Om zo weer te verbinden, maar nu als ouders en niet meer als partners. In het scheidingsproces hoort het kind centraal te staan en moeten de ouders vanuit hun ouderrol met elkaar blijven communiceren of weer leren communiceren. Inzetten op het ouderschap blijft ook na de scheiding essentieel. Met de inzet van een jeugd- en gezinsdeskundige, in samenwerking met een advocaat, mediator, bijzonder curator en andere professionals, wordt er vanuit maatwerk psychosociale ondersteuning geboden. Hierdoor worden de behoeften en belangen van zowel het kind als beide ouders vertegenwoordigd.