VRAAG EN ANTWOORD

 

V
  Wat is alimentatie eigenlijk?

A

Echtgenoten en geregistreerde partners hebben tegenover elkaar een onderhoudsverplichting, net zoals ouders een onderhoudsverplichting hebben tegenover hun kinderen. Die onderhoudsverplichting blijft ook bestaan als het huwelijk of partnerschap eindigt. Als er betaald moet worden door de een aan de ander, wordt dat alimentatie genoemd.[/column]

 

V
  Wat is kinderalimentatie?  

A

Onder kinderalimentatie wordt verstaan: een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen totdat ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Voor kinderen tussen de 18 en 21 jaar oud is kinderalimentatie een bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud. De onderhoudsplicht voor kinderen eindigt als het kind 21 jaar wordt.

De alimentatie voor een kind jonger dan 18 jaar wordt betaald aan de ouder die na de (echt)scheiding de kosten van de kinderen voor zijn/haar rekening neemt. Vaak zal dit de ouder zijn waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft.  De alimentatie voor een kind tussen de 18 en 21 jaar moet aan het kind zelf betaald worden. Als het kind nog bij een van de ouders woont, wordt vaak afgesproken dat de alimentatie nog steeds betaald wordt aan de ouder bij wie het kind woont, zolang het kind dat goed vindt.

V
  Gaat kinderalimentatie voor op partneralimentatie?  

A

Ja, Kinderalimentatie gaat voor op partneralimentatie.  Kinderalimentatie is van openbare orde. Dat betekent dat de ouders niet elke afspraak over alimentatie zelf kunnen maken. Het mag geen afspraak zijn die het kind in een nadeligere positie brengt. Bij het aangaan van een scheiding moeten er afspraken worden gemaakt over de onderhoudsplicht in een ouderschapsplan en/of convenant, of er wordt een alimentatie vastgesteld in een beslissing van de rechter.