Month

augustus 2022
Op woensdag 1 juni 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de compensatie van de transitievergoeding ten behoeve van werkgevers. I In de betreffende zaak gaat het om het compenseren van de transitievergoeding door het UWV bij slapende dienstverbanden, waarbij de twee jaar ziekte vóór de inwerkingtreding van de Wet werk...
Read More
Weigert de biologische vader het kind te erkennen? Of wil de moeder juist niet dat de biologische vader het kind erkent? Het vaderschap kan worden vastgesteld of juist ontkend. In beide gevallen heeft u een advocaat nodig. Neem vrijblijvend contact op met de advocaten en mediators van Limburgse Meesters in Venlo als u een kwestie...
Read More