Month

maart 2022
Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld. Op deze wet bestaat om verschillende redenen kritiek. Daarom komt er een nieuwe wet: de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding. Deze wet zou ingaan op 1 juli 2022, maar...
Read More
De Tweede Kamer wil dat via de wet wordt geregeld dat ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij de erkenning van hun kind gezamenlijk het gezag krijgen. Dit betekent dat wanneer de ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het kind erkent, hij of zij automatisch ook het ouderlijk gezag krijgt. Het wetsvoorstel dat dit regelt...
Read More
Generated by Feedzy